U kan bij MY LAW terecht voor juridisch advies en bijstand in volgende materies:

STRAFRECHT

 • Bijstand verhoor bij de politie en Onderzoeksrechter (Salduz)
 • Bijstand bij voorlopige hechtenis (Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling)
 • Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank, de Correctionele rechtbank, het Hof van Beroep en het Hof van Assisen
 • Burgerlijke partijstelling voor slachtoffers
 • Procedure eerherstel
 • Procedure voor de Strafuitvoeringsrechtbank
 • Verkeerszaken en afhandeling burgerlijke belangen

FAMILIERECHT-EN PERSONENRECHT

 • Echtscheiding
 • Geschillen onderhoudsbijdragen en verblijfsregeling kinderen
 • Wettelijk en feitelijk samenwonen
 • Vermogensrecht (vereffening-en verdeling)
 • Procedure collectieve schuldenregeling

BURGERLIJK RECHT

 • Bijstand geschillen voor Vredegerecht en Rechtbank van Eerste Aanleg
 • contractenrecht: invorderen/protesteren facturen, wanprestaties, huur

VREEMDELINGENRECHT

 • Begeleiding asielprocedure Commissariaat Generaal
 • Procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Humanitaire regularisatie
 • Medische regularisatie
 • Gezinshereniging
 • Beroep inreisverbod en bevel om het grondgebied te verlaten
 • Procedures bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)

ADMINISTRATIEF RECHT

 • Tuchtrecht
 • Onderwijsrecht