ERELOONSTAAT

Het ereloon wordt bepaald aan de hand van de aard van de zaak, de complexiteit en omvang van het dossier. Het kantoor maakt vooraf duidelijke overeenkomsten waarin het uurloon en de kosten worden bepaald. Het kantoor vraagt een eerste provisie bij aanvang van het dossier.

RECHTSBIJSTAND

Als U verzekerd bent via een polis rechtsbijstand zal Uw verzekeraar tussenkomen in de advocatenkosten en vaak ook in de gerechtskosten. Wij nemen contact op met Uw verzekeraar.

PRODEOAANSTELLING

In het geval dat Uw gezinsinkomen niet hoger is dan een bepaald forfaitair bedrag, komt U in aanmerking voor een Prodeo-aanstelling. Dit betekent dat de Belgische staat (volledig of gedeeltelijk) de advocatenkosten dekt. Een aanvraag kan ingediend worden mits het voorleggen van de nodige documenten.